top of page

Cloud Management
inom Microsoft 365

Vi är experter på att hitta och lösa era problem inom allt som handlar om Microsoft 365 vad gäller migrering, administration, anpassningar, säkerhet och för att maximera er investering i Microsofts molntjänster.

Microsoft 365 är en tjänst som förändras kontunuerligt.

Utvecklingen av Microsoft 365 pågår ständigt och uppdateringar sker varje dag, vecka eller per månad beroende inställningar i plattformen. Om er personal behöver stöd och utbildning så finns vi här för att hjälpa till.

Microsoft 365 

Migrering och underhåll

Optimering av

Microsoft 365

 

Rådgivning och konsultering vid utveckling och anpassningar av tjänster inom  Microsoft 365 som SharePoint och Teams.

Modern Workplace

Vi analyserar era behov av Microsofts tjänster för att få er personal att jobba effektivt, kreativt, mobilt och för att skapa en stimulerande arbetsmiljö.

Smart AI med Microsoft 365 CoPilot Security & backup

Optimera Microsofts inbyggda skydd

av data via Entra, Defender, Pureview och Intune för att skapa en molnbaserad och säker IT-miljö. Vi analyserar och simulerar IT-attacker för att proaktivt utbilda er personal i cybersäkerhet. Säkra dina domäner för att förhindra att någon tar över och utnyttjar ert varumärke.

Microsoft 365 CoPilot

Microsoft CoPilot kan hjälpa till att effektivisera rutinuppgifter och frigöra tid för mer utvecklande och viktigare uppgifter.

bottom of page